Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu smatra se prevoznikom. Lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji, u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, najkasnije do desetog tekućeg za prethodni mjesec. Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od pet godina i lice koje upravlja autobuskom stanicom ne smije je prenositi na drugo lice.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međugradskom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag. Međugradski linijski prevoz putnika vozilima iz stava 3 ovog člana, prevoznik obavlja na osnovu saglasnosti Ministarstva. Saglasnost na izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 tačka 1 ovog člana, daje nadležni https://taxi-travel.me/ organ lokalne uprave. Ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdata licenca prevoznik je dužan da pismeno obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana od dana nastale promjene. Prevozniku kojem je izdata licenca iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona za svako motorno vozilo izdaje se rješenjem nadležnog organa lokalne uprave izvod licence.

px’/>

https://taxi-travel.me/