Taxi, taksi, Vrnjačka Banja, prevoz putnika, robe, slep sluzba, uvoz automobila Vrnjačka Banja, PROFI TAXI Vrnjačka Banja, Srbija

25, 26 i 27 ovog zakona može se pokrenuti u roku od dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen. Ovlašćeni policijski službenik, odnosno inspektor za državne puteve, kad posumnja da vozilo ne ispunjava propisane uslove u pogledu osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila, izvršiće, odnosno narediće da se izvrše mjerenja ovih karakteristika vozila. Podatke iz evidencije, u skladu sa propisima, uz naknadu, mogu koristiti osiguravajuća društva, stanice za tehnički pregled vozila i drugi korisnici za obavljanje poslova. Ako je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, registracija vozila vrši se prema mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta pravnog lica ili njegove organizacione jedinice, korisnika lizinga. Zapisnik i potvrda iz stava 6 ovog člana dostavlja se Ministarstvu u elekronskoj formi. Stanica za tehnički pregled vozila dužna je da obezbijedi da se tehnički pregled vozila vrši na propisan način i u skladu sa pravilima struke.

px’/>

https://taxi-travel.me/