Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Crna Gora

Stari grad u Dubrovniku je jedna od najpopularnijih destinacija na Jadranu kroz koji tokom svake godine prođe više miliona turista. Samo preko aerodroma, u Dubrovnik stigne (ili iz njega otputuje) više od milion putnika. Na godišnji plan raspodjele dozvola, može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana donošenja plana. Maksimalne visine cijena u zavisnosti od kategorije autobuske stanice utvrđuje Privredna komora uz saglasnost Ministarstva. Limo servis se obavlja putničkim vozilom koje pored sjedišta vozača ima najviše osam mjesta za putnike.

px’/>

https://taxi-travel.me/